نمایندگان مجاز:

برای خریداری از محصولات M.A.Xبا نماینده های ما در شهر های مختلف در تماس باشید

دفتر مرکزی تهران:

33797141

33794239

09122038032

نمایندگان تهران:

آقای معطری

02133326416.19/09125027397/09355027397

اقای سلاطین:

02155381378/09123042079

تهران مولوی نرسیده به میدان گمرک جنب پاساژبهمن کوچه عباسپورپلاک23

اقای نخلبند:

02155299320/09124375496

میدان گمرک کوچه میخچی پلاک2/40

نمایندگان سایرشهرها

مشهد مقدس:رضا جلیلیان :09155501425
شیراز:آقای عالم تاج:09177150700
داراب:اقای رستمی:09394988227
برازجان:اقای سیامک کرمی:09397764282