تمامی محصولات شرکت بازگانی گسترش نوین MAXشامل گارانتی میباشد و در صورت بروز مشکل درصورتیکه ازنمایندگان مجاز خریداری شده باشد میتوانید مرجوع کنید.