زین1

– زه طلایی
– زین 303
– زینKCS
– زین5ستاره
– زین x1
– زین طلایی:فوم850گرم ضخامت ورق1 روکش5/1 رنگ الکترواستاتیک نوع زه استیل ضخامت ورق کناره ها15/1
– زین کی سی اس:فوم750 ضخامت ورق1روکش5/1نوع زه استیل ضخامت ورق کناره ها15/1
– – زین X1:فوم850 ضخامت ورق8/0ضخامت روکش 5/1نوع سگک دوبل رنگ پودری کوره ای روکش5/1استقامت کناره ها15/1
– زین 303:فوم 700گرم ضخامت 8/0 ضخامت روکش 5/1رنگ پودری کوره ای نوع زه استیل
– تولید زین تحت نظر دقیق متخصصین داخلی .ژاپنی و مدیرانی پرتلاش بابیش از 25سال سابقه در امرتولید صورت پذیرفته است
– ازسیستم cold care(سرد)کارخانه بایر آلمان در ساخت فوم این زین استفاده میشود که این فوم دارای کیفیت بسیاربالا و عمرطولانی است

دوشاخ

– دوشاخ عقب303
– دوشاخ عقب طلایی
– وزن400/2
– لوله27 ضخامت2میل پیچ 10ماشین ساز
– ورق6میل 2اسید شویی

فرمان

– فرمانKCS
– فرمان طلایی
– فرمان تولید شرکت M.A.Xبا وزن و ابکاری استاندارد و لوله 2و با ضمانت بی قید و شرط وارد بازار قطعات موتور سیکلت میشود

12